Hote.li е един от популярните туристически портали на България. Можете да рекламирате в него, ако сте собственик на хотел, къща за гости, ресторант или друг тип бизнес, свързан с туризмът.

Позвънете още днес и поискайте оферта за реклама. Телефон за връзка: 088 999 62 62

Ефективни решения за Вашият туристически обект

Hote.li - доброто място за туризъм

Публикувайте информация за Вашият хотел още днес

При голям интерес на гражданите се проведе отбелязването на финалния етап на проект "Хетеротопии" на 23.07.2021г. от 21:00 ч. на пл. "Освобождение". Автор на проекта е арх. Мариела Андреевска, а партньор е Народен музей Лесковац, гр. Лесковац, Сърбия.

"Тази вечер сме се събрали тук по повод на една от дейностите на проекта "Хетеротопии". Това ще бъде едно начало, в което благодарение на този проект се създава не само обновление на материално-техническата база на две културно-информационни ядра, каквито са часовниковата кула и музея, но се създава още едно културно-информационно ядро - промотиращ център за Ботевград със зала за съвременно изкуство и с туристически информационен център с цел повишаване на условията за развитието на базата, в която ще можем да посрещаме по-добре хора, а и ние самите да имаме културен живот в по-различни измерения.  Тази вечер ще бъдем свидетели на светлинно шоу и на спектакъл, прожектиран върху кулата, който е дефиниран с едно не съвсем българско понятие - 3D mapping. Благодарение на хората, които са изработили този продукт всички ще видят нещо, което в Ботевград се случва за пръв път. Благодаря ви, че сте тук!". Това бяха думите на арх. Мариела Андреевска, с които бе открита програмата.

Програмата беше открита от Общински духов орекстър - Ботевград и Мажоретен състав към НЧ "Христо Ботев 1884". Ефектното светлинно шоу, което освети кулата и площада зарадва малки и големи.

3D mapping-ът върху кулата бе финала на програмата, като тази технология се използва за първи път в Ботевград. Зрителите наблюдаваха кратко видео за историята на града и изменения му през годините облик.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020г. Чрез него бяха разработени конкурентни туристически  атракции и разнообразен културно-туристически продукт в трансграничния регион.

Планираните дейности в Ботевград бяха: експониране и социализация на часовниковата кула, реализиране на отворено музейно пространство, външно итехнологично оборудване на Промоционален център;

В гр. Лесковац – дигитализация и създаване на виртуална реалност на постоянни експозиции за консервиране на културното наследство, реконструкция и рехабилитация на входа и приземния етаж на Националния музей и създаване на информационен център за посетители, създаване на пространство за лапидариум, както и съвместни мерки за популяризиране на културното наследство на Лесковац и Ботевград - туристическа карта, онлайн водач, филм за презентиране на двата града като туристически дестинации.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.

Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.